Oppositie waterschap Brabantse Delta woedend over kostenverdeling

aug 23 2023, 5:41 Nieuws
waterschap brabantse delta
De oppositiepartijen in het waterschap Brabantse Delta zijn woedend over de verdeling van de kosten tussen burgers, boeren en bedrijven.

Burger betaalt hoofdprijs

Volgens de vijf partijen bevoordeelt die verdeling de agrarische bedrijven in het West-Brabantse schap en moeten de burgers opdraaien voor de hogere kosten. Die zouden 11 procent meer moeten gaan betalen en daarmee een derde van de kosten op hun schouders nemen. In het dagelijks bestuur van het waterschap vertegenwoordigen twee van de vijf coalitiepartijen de agrarische sector, de BBB en Onbebouwd. “De burger betaalt de hoofdprijs om het waterschap als belangenbehartiger van het (agrarisch) bedrijfsleven te laten fungeren”, stelt Annemiek Jetten (PvdA).

Betalen naar rato

Volgens de oppositiepartijen zouden de bedrijven en agrariërs juist meer moeten gaan betalen, omdat Brabantse Delta voor die categorieën veel werk verzet. Het gaat daarbij onder meer over het peilbeheer van de bodem en het tegengaan van wateroverlast op versteende bedrijventerreinen. “Het waterschap weet donders goed dat ons huidige watersysteem ingericht is op bedrijfsmatig gebruik, laat deze gebruikers dan ook naar rato betalen”, stelt Cynthia Pallandt van de Partij voor de Dieren.

Kostenverdeling

Ook de partijen Natuurterreinen, AWP en 50PLUS hopen dat er veel bezwaar gemaakt wordt tegen de voorgenomen kostenverdeling. Dat kan nog tot 3 september. Brabantse Delta noemt de conclusie van de partijen onjuist, maar zegt het gesprek daarover pas later dit jaar te willen voeren. “Puur cijfermatig is de gemiddelde stijging van de kosten voor onze burgers 9,2 procent, terwijl dat voor de boeren 9,8 procent is. Dat wil ik graag even rechtzetten”, reageert portefeuillehouder Financiën Karin van den Berg van Water Natuurlijk.