Rioleringswerkzaamheden Floris Versterstraat vanaf 12 juni

Vanaf maandag 12 juni tot eind juni vinden er werkzaamheden plaats aan de riolering in de Floris Versterstraat. Het gedeelte vanaf de put in de kruising met de Jan Tooropstraat (voor huisnummer 22) tot aan de put voor de woning Floris Versterstraat 10 verkeert in slechte staat en wordt vervangen. Gelijktijdig worden de vijf boomvakken aan de noordzijde van de straat iets groter gemaakt om de bomen meer groeiruimte te geven.

Lokale ondernemers krijgen meer kans bij aanbesteding gemeente

Meer kansen voor lokale ondernemers, een streven om 100% duurzaam in te kopen en het effectueren van social return in het aanbestedingsbeleid. Deze aanvullende gemeentelijke doelstellingen hebben een plaats gekregen in het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid, dat burgemeester en wethouders in april hebben vastgesteld. De herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en een gewijzigde Aanbestedingswet waren aanleiding om het gemeentelijk beleid te herzien.