Lokale omroep ORTS krijgt extra financiële injectie van 64.000 euro

De ORTS Studio aan de Bredaseweg
De ORTS Studio aan de Bredaseweg
Foto: ORTS

De Gemeenteraad heeft dinsdagavond met 18 voor en 12 tegen ingestemd met het voorstel van Wethouder Clemens Piena om de lokale radio- en televisieomroep ORTS extra te steunen met 64.000 euro. Hiermee komen zij tegemoet aan het dringende verzoek van het omroepbestuur.

Zendmachtiging

De ORTS krijgt in 2018 een extra subsidie van in totaal 64.000 euro. De lokale omroep ontvangt 18.000 euro om de rest van 2018 financieel te overbruggen en in 2019 ontvangen zij een extra subsidie van 48.000 euro bovenop de reeds toegekende subsidie. De extra financiering geldt voor de duur van de huidige zendmachtiging van de ORTS (tot 2020). Over een eventuele continuering van deze extra ondersteuning zal in het kader van de nieuwe zendmachtiging door college en raad een besluit genomen worden. De gemeente en de ORTS zullen voor 2019 een output contract afsluiten waarin nader afspraken zullen worden gemaakt. De afspraken staan los van de journalistieke onafhankelijkheid van de lokale omroep, die niet in het geding zal komen. De 64.000 euro zal worden onttrokken uit de vrije reserve. Het voorstel van wethouder Piena kreeg de steun van PvdA, GroenLinks, Gemeentebelangen en GBV.

Ambitie

Er wordt al sinds 2016 gewerkt aan een financiële structuur binnen de vrijwilligersorganisatie, welke moet gaan leiden tot een sluitende begroting. In het beleidsplan heeft het bestuur van de lokale omroep begin dit jaar aan het College van B&W voorgerekend wat de kosten zijn voor exploitatie van een lokale omroep die voldoet aan de voorwaarden van de mediawet én waarbinnen ruimte is voor ontwikkeling op gebied van programmacontent, kwaliteit, actualiteit en deskundigheid. Met het vaststellen van deze ambitie heeft het bestuur zich ook tot de gemeente Oosterhout gewend met het verzoek tot structurele gemeentelijke ondersteuning.

Reactie ORTS

Het bestuur van de ORTS laat op hun eigen website weten dat zij het jammer vinden dat het niet gekomen is tot een structurele ondersteuning voor een lokale omroep. Met het steeds verder afkalven van aandacht voor lokale politiek bij regionale media vindt de ORTS dat het volgen van het lokaal bestuur een belangrijke taak is en blijft van de lokale omroep.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen