Partij voor de Dieren: heeft waterschap Brabantse Delta grip op botulisme?

aug 18 2020, 6:48 Nieuws
cynthia pallandt pvdd
Cynthia Pallandt van de PvdD vraagt zich af of Brabantse Delta wel voldoende grip heeft op botulisme na hondensterfte Vrachelse Heide.

Voldoende grip op botulisme?

Afgelopen vrijdag waarschuwde Omgevingsdienst Brabant Noord voor het risico van zwemmen in stilstaand water. Dat gebeurde nadat er meerdere zieke honden moesten worden ingeslapen. De boosdoener: botulisme. Op de website van waterschap Brabantse Delta is er echter niets over te vinden. Volgens hondeneigenaren werden zij bovendien niet gewaarschuwd voor botulisme door middel van borden. Cynthia Palland is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in waterschap Brabantse Delta en vraagt zich namens de partij af of het waterschap wel voldoende grip op botulisme heeft.

Wat is botulisme?

Cynthia Pallandt: "Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Ze kunnen er zelfs aan overlijden. Het is een probleem dat ieder jaar terugkeert. Het wordt verergerd door hitte en droogte. De aanwezigheid van dode dieren in het water kan tot een uitbraak leiden. Het probleem groeit naarmate er meer dieren zijn en er langer wordt gewacht met ondernemen van actie." Volgens Cynthia Pallandt ligt daar een rol voor het waterschap: “We weten dat hitte en droogte door klimaatverandering steeds vaker en langduriger voorkomen. Om te zorgen dat er zo min mogelijk slachtoffers vallen, is het belangrijk actief te monitoren en beleid te voeren op botulisme.”

Verbetering communicatie

Ook de communicatie zou wat betreft de Partij voor de Dieren beter kunnen. Zo blijkt de ‘botulismekaart’ op de website van het waterschap nog niet te zijn bijgewerkt met de gevallen die op 14 augustus bekend werden gemaakt. Bovendien wordt er niets over vermeld in nieuwsberichten op de website of sociale media van het waterschap. Offline was de voorlichting niet veel beter zo blijkt. Volgens de hondeneigenaren werden zij niet duidelijk door waarschuwingsborden geïnformeerd over het gevaar van botulisme. Door middel van schriftelijke vragen probeert de PvdD te achterhalen hoe dit kan.

Wegnemen oorzaken botulisme

Tot slot vraagt de Partij voor de Dieren zich af wat het waterschap doet om oorzaken voor het ontstaan van botulisme weg te halen. Pallandt: “Op de website van Brabantse Delta staat niets over menselijke factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van botulisme. Terwijl we bijvoorbeeld weten dat er door het voeren van watervogels grote groepen dieren ontstaan, wat het risico op verspreiding van botulisme vergroot. Het waterschap moet de samenwerking opzoeken met inwoners, om het gevaar van botulisme te beperken!”.