Bomenkap rondom De Bunthoef uitgesteld tot later moment

Foto: Oosterhout Nieuws

In tegenstelling tot eerdere berichten is er vorige week nog niet begonnen met kappen van bomen rondom De Bunthoef.

Bomenkap rondom De Bunthoef

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is op dinsdag 12 maart nog niet begonnen met het kappen van de bomen voor het project Burgemeester Holtroplaan en Vondellaan en het project De Bunthoef. De gemeente wil eerst in gesprek met de Milieuvereniging Oosterhout over hun zienswijze. Een uitzondering geldt voor twee bomen bij De Bunthoef, die wel geveld zijn om de aanleg van nutsvoorzieningen mogelijk te maken.

Uitstel is geen afstel

Wethouder Beenhakker zal op korte termijn in gesprek gaan met de Milieuvereniging Oosterhout (MVO) om te zien of we meer begrip voor elkaars standpunten kunnen krijgen. Tot die tijd kapt de gemeente de bomen dus nog niet. Maar volgens planning zal in juni met de eerste fase van de reconstructie van de Burgemeester Holtroplaan en Vondellaan worden gestart. Een en ander houdt in dat de gemeente dan, in het broedseizoen en onder ecologische begeleiding, kapwerkzaamheden zal uitvoeren. De Milieuvereniging heeft aangegeven dat in principe acceptabel te vinden. Uiteindelijk zal de uitvoering van het project dus geen vertraging oplopen.

Planning

Het kappen van de bomen is nodig om de herinrichting van de Burgemeester Holtroplaan en Vondellaan en de nieuwbouw op De Bunthoef-locatie mogelijk te maken. De start van de herinrichting van de Burgemeester Holtroplaan en Vondellaan staat gepland voor juni 2024 en de sloopwerkzaamheden van De Bunthoef staan gepland in het 4e kwartaal van 2024. Voor aanvang van deze werkzaamheden is het nodig bomen te kappen. Volgens het nieuwe bomencompensatiebeleid moeten er voor het project Burgemeester Holtroplaan 100 bomen terugkomen. Binnen het project Burgemeester Holtroplaan kunnen er 74 bomen worden ingepast, waarna er nog 26 bomen elders in de gemeente geplant moeten worden. Voor het project De Bunthoef moeten er circa 24 bomen terug worden geplant, waarvan er circa 21 bomen elders in de gemeente geplant moeten worden.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen